ZABURZENIA AFEKTYWNE

 

Termin choroby afektywne obejmuje zaburzenia nastroju w kontinuum od smutku do szczęścia. Zaburzenia nastroju to poważne i dłużej utrzymujące się doświadczenie smutku, cierpienia. W takich przypadkach wahania nastroju są większe i częstsze niż przy nerwicach czy innych chorobach. Doprowadzają nierzadko do zakłócenia relacji z innymi i wycofania się chorego z życia społecznego.

Mówiąc bardzo ogólnie, możemy wyróżnić dwa główne stany, które są charakterystyczne dla zaburzeń nastroju. Pierwszy nazwany jest manią, drugi – depresją. Najczęściej pacjenci doświadczają obu stanów występujących naprzemiennie z różną częstotliwością: od częstych zmian nastroju, nawet w ciągu dnia, godziny, sesji terapeutycznej; aż do długo utrzymujących się stanów, w tym wypadku, najczęściej depresji.

Psycholodzy i psychiatrzy zwracają uwagę na to, iż poważne zaburzenia nastroju występują niepokojąco często. Badania wskazują, iż chorych na zaburzenia afektywne jest około 10-20 razy więcej niż chorujących na przykład na schizofrenię.

OBJAWY DEPRESJI