WSPÓŁPRACA

W chwili obecnej współpracuje z ośrodkiem Strefa Rozwoju.

logo_strefarozwoju

Ośrodek STREFA ROZWOJU jest miejscem pracy terapeutów, coachów, facylitatorów oraz trenerów rozwoju indywidualnego.

Logo1bn

Zapraszam ośrodki i osoby chętne do współpracy w zakresie superwizji psychoterapii indywidualnych i grupowych.