JAK WYBRAĆ SPECJALISTĘ ?

Na pewno spotykacie się Państwo z różnymi metodami pracy psychoterapeutów, wieloma określeniami i sposobami, za pomocą których terapeuci starają się opisać swój styl i sposób pracy.

Wtedy pojawia się pytanie: „komu zaufać?” i „kto będzie bardziej kompetentny?” czy też „kto będzie w stanie mi lepiej pomóc?” Niestety, często odpowiedź na to pytanie można uzyskać dopiero w toku pracy, czy to konsultacyjnej czy już psychoterapii. Jednakże, można sobie pomóc decydując się na świadomy wybór specjalisty.

Psychiatra, psychoterapeuta Śląsk

1930, Vienna, Austria — Sigmund Freud, 1856-1939, Austrian psychiatrist, in the office of his Vienna home looking at a manuscript. — Image by © Bettmann/CORBIS

Psychoterapeuci:

Warto wiedzieć, że kwalifikację terapeutów do towarzystw psychoterapeutycznych odbywają się na różnych zasadach i zgodnie z różnymi wymaganiami. Pomijając już duże różnice w szkoleniu, część towarzystw nie wymaga od swoich kandydatów systematycznej psychoterapii własnej albo wymaga jej w niewielkim, bardzo podstawowym stopniu. To samo dotyczy superwizji kandydata.

Najbardziej „wyśrubowane” pod tym względem jest Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członkowie kandydaci, a później członkowie zwyczajni tych towarzystw, aby spełnić warunki przyjęcia, muszą sami przejść wieloletnią psychoterapię szkoleniową ( minimum 4 lata z częstotliwością 3 sesji tygodniowo) oraz stałą superwizję szkoleniową, w o wiele bardziej intensywnej formie niż jest to wymagane w innych towarzystwach. Szkolenie teoretyczne nigdy nie kończy się na podstawowym, pięcio – letnim kursie.

Tak intensywna praca własna psychoterapeuty nad rozwojem swoich umiejętności, zrozumieniem swojej motywacji do pracy, swoich nieświadomych tendencji i popędów może stworzyć bezpieczne warunki dla pacjentów, którzy na taką psychoterapię przychodzą. Innymi słowy dzięki głębokiemu rozumieniu swoich impulsów pacjenci nie są obciążani problemami psychoterapeutów a wraz z maksymalną neutralnością terapeuty tworzy się przestrzeń na uczucia i myśli pacjenta oraz daje możliwość przeżycia doświadczenia pomocnej psychoterapii.

Psychologowie:

Są to osoby, które ukończyły jednolity kurs magisterski na uczelni wyższej. W zależności od wybranej na studiach specjalizacji, zakres pracy psychologów jest bardzo duży. Od diagnozy psychologicznej przez orzecznictwo sądowe, aż w końcu do pracy w firmach na stanowiskach związanych z psychologią menadżerską.

Należy pamiętać, iż osoby, które tylko ukończyły studia ( nie odbyły co najmniej 4-ro letniego szkolenia w psychoterapii, własnej terapii oraz nie są pod stałą superwizją) nie posiadają uprawnień do prowadzenia psychoterapii.

Psychiatrzy:

Lekarze psychiatrzy są specjalistami, którzy od strony organicznej są w stanie zahamować objawy czy zaburzenia. Innymi słowy, jeśli lekarz psychiatra nie ukończył całościowego szkolenia z psychoterapii, można spodziewać się, iż najprawdopodobniej jego pomoc skoncentrowana będzie na diagnozie zaburzeń i farmakoterapii. Niemniej jednak, przeciwieństwie do psychologów i psychoterapeutów lekarze psychiatrzy mogą przepisywać leki, oraz wypisywać zwolnienia lekarskie.