PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

psycholog katowicePsychoterapia psychoanalityczna jest także formą pomocy przeznaczoną dla młodzieży. W związku z całościowym i głębokim rozumieniem jednostki, rozumieniem wewnętrznych trudności i konfliktów oraz sytuacji zewnętrznej jako ich urzeczywistnienia czy powtórzenia, staje się narzędziem uniwersalnym badającym nieświadomość w kontekście bieżącej sytuacji oraz całego rozwoju osoby. Narzędziem, umożliwiającym rozumienie każdej formy przekazu ze strony pacjenta jako odpowiedzi z jednej strony na rzeczywistość wewnętrzną, a z drugiej zewnętrzną, której pacjent doświadcza.  Nastoletni pacjenci znajdują się w naprawdę burzliwym okresie swojego życia. Szczególną uwagę oraz niepokój budzą ogromne zmiany, których są świadkami. Zmiany w świecie zewnętrznym – nowe szkoły, otoczenie itp. ale przede wszystkim zmiany w ciele i w świecie wewnętrznym. Ciało staje się czymś opresyjnym, często przerażającym i znienawidzonym. Czasem są mu podporządkowane wszystkie inne psychiczne aktywności, aż w końcu staje się także nośnikiem niedoświadczanej do tej pory lęku ale także satysfakcji. W świecie nastolatka, nawet jeśli tego nie pokazuje, zmienia się wszystko, bo wszystko staje się podporządkowane nabywaniu przez niego nowej tożsamości. Tożsamości dorosłej kobiety lub dorosłego mężczyzny. Można powiedzieć, że przyczyną kłopotów w tym czasie najczęściej jest jakieś zakłócenie na drodze od dzieciństwa do dorosłości. Nastolatek nie może do końca pożegnać się z byciem dzieckiem lub właśnie zbyt szybko i zbyt całościowo pozbawia się pamięci na temat swojego dzieciństwa. Najważniejsze kwestie i niepokoje w tym czasie skoncentrowane są wokół ciała, seksualności i tożsamości. Ciało staje się nośnikiem niespotykanych do tej pory impulsów lecz także jednocześnie staje się zdolne do ich wypełniania co często budzi wiele lęku i poczuć winy u nastolatków. 

Całościowe rozumienie, biorące pod uwagę rozwój osobniczy, wychowanie, nieświadome fantazje sytuację bieżącą jest bardzo pomocne  w pracy z nastolatkami i pozwala spojrzeć z szerokiej perspektywy na momenty kryzysowe, z którymi pacjenci zgłaszają się do gabinetu. Poniższe objawy moga być wskazaniem do odbycia konsultacji z psychoterapeutą:

  • u nastolatka dominuje znacznie zaniżona samoocena
  • pojawiają się trudności  w kontakcie z rodzicami/rówieśnikami
  • pojawiają się samookaleczenia lub myśli samobójcze
  • przeżywa niepowodzenia w miłości, z którymi sobie nie radzi
  • nie radzi sobie z emocjami
  • pojawiają się zaburzenia jedzenia, trudności w zaakceptowaniu ciała.
  • pojawiają się zaburzenia odżywiania lub snu
  • pojawiają się silniejsze i bardziej raniące niż do tej pory konflikty w rodzinie lub pomiędzy poszczególnymi domownikami

Konsultacja możliwa jest po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 603 925 085

Przebieg konsultacji:

1. W pierwszej kolejności spotykam się z rodzicami dziecka lub nastolatka. Pierwsza, wstępna konsultacja skoncentrowana jest na poznaniu problemu z perspektywy rodziców, poznaniu historii dziecka, przebiegu rozwoju.

2. Kolejne spotkania (1-3) prowadzone są z dzieckiem lub nastolatkiem. Spotkania mają na celu poznanie perspektywy dziecka i jego samego. W pracy z małymi dziećmi odbywa się to na zasadzie obserwacji zachowania dziecka w czasie zabawy.

3. Po konsultacjach z dzieckiem spotykam się jeszcze raz z rodzicami. Omawiany jest punkt widzenia terapeuty oraz hipotezy powstałe po konsultacjach. Na tym spotkaniu zostaje podjęta decyzja co do ewentualnej terapii.

Konsultacje pozwalają na rozpoznanie problemu, objawów i postawienie hipotez na temat ich przyczyn oraz ustalenie najlepszej możliwej formy pomocy. Nie zawsze konsultacje muszą skończyć się terapią.