OFERTA

PSYCHOTERAPIA W KATOWICACH

Oferta pomocy psychologicznej prowadzonej w ramach gabinetu


 KONSULTACJE:

Spotkanie mające na celu rozpoznanie problematyki osoby poszukującej pomocy.

Najczęściej odbywa się kilka takich spotkań z częstotliwością raz w tygodniu. Zazwyczaj są to trzy spotkania, czasem, w uzasadnionych okolicznościach,  zdarza się ich więcej. Wczasie konsultacji obie strony mają czas na podjęcie decyzji co do rozpoczęcia terapii oraz chęci wspólnej pracy. Terapeuta proponuje adekwatną formę pomocy, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i rozumieniem problemu Pacjenta, ustalana jest ilość sesji i tzw. kontrakt terapeutyczny. Efektem konsultacji może, ale nie musi być podjęcie terapii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KONSULTACJI

Koszt konsultacji – 100zł


 PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH:

Psychoterapia jest sposobem niesienia pomocy w zakresie bardzo szerokiego spektrum zaburzeń.  Jest zbiorem technik i metod  ukierunkowanych na zmiany zachowań oraz postaw Pacjenta, a przede wszystkim na rozwój emocjonalny i rozwój osobowości. Dzięki temu Pacjent może odzyskać kontrolę nad własnym życiem, własnymi sprawami oraz uwolnić się od bólu psychicznego i fizycznego cierpienia.  

W moim gabinecie proponuję profesjonalną psychoterapię psychoanalityczną zgodną ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej  oraz standardami i wymogami EFPP.  Polega na indywidualnych spotkaniach z terapeutą o określonej, wspólnie z Pacjentem porze. Ilość sesji to najczęściej od 1 do 3 spotkań w tygodniu. Czas trwania nie jest z góry określony. W różnych sytuacjach, po omówieniu tego z Pacjentem możliwa jest też krótko – terminowa praca. Najczęściej jednak dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów terapii koniec następuje w momencie gdy obie strony o tym zadecydują.

Pacjent jest zachęcany przez terapeutę do tego by mówił wszystko co przychodzi mu na myśl, nawet jeśli wydaję się to nie mieć nic wspólnego z poruszanym aktualnie tematem. Rolą terapeuty jest próba rozumienia i interpretowania całego materiału wnoszonego do sesji przez pacjenta. Interpretacja jest sposobem przekazywania tego rozumienia w kierunku pacjenta. Cały ten, w dużym uproszczeniu, opisany proces możliwy jest dzięki powtarzalności, którą gwarantuje utrzymywanie settingu zarówno ze strony pacjenta jak i terapeuty. Dzięki wytworzonej sytuacji, metodzie wolnych skojarzeń możliwy jest kontakt z wewnętrznym światem pacjenta, przejawami nieświadomych pragnień i popędów a także konfliktów, oporu oraz lęków. Konsekwencją jest możliwość podjęcia próby rozumienia czynników, wpływających na zachowanie pacjenta, ale także powodujących chorobę i przyczyniających się do cierpienia.

CO WARTO WIEDZIEĆ O PSYCHOTERAPII? 


 PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY:


Psychoterapia jest metodą pomocną w sytuacjach kryzysów rozwojowych u dzieci i nastolatków. Może być pomocna w problemach wychowawczych, problemach w szkole, wszelkiego rodzaju trudnościach adaptacyjnych, zaburzeniach zachowania i osobowości. Psychoterapia może być wsparciem dla dziecka lub nastolatka w kryzysowych sytuacjach w rodzinie, na przykład w czasie rozwodu lub śmierci któregoś z rodziców. Ze swej natury terapeutyczna relacja z dziećmi lub nastolatkami wymaga zaangażowania nie tylko samego Pacjenta, ale także rodziców czy opiekunów, bez których sprzyjającej i wspierającej obecności może być o wiele trudniejsza i dłuższa dla Pacjenta. 

WIĘCEJ O MOJEJ PROPOZYCJI PSYCHOTERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY