LECZENIE ZABURZEŃ – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W tej części zamieszczam najważniejsze informacje na temat najczęstszych zaburzeń i chorób, z którymi kierowane są osoby do terapii u psychologa lub psychoterapeuty:

 

ZABURZENIA AFEKTYWNE

Termin choroby afektywne obejmuje zaburzenia nastroju w kontinuum od smutku do szczęścia. Zaburzenia nastroju to poważne i dłużej utrzymujące się doświadczenie smutku, cierpienia. W takich przypadkach wahania nastroju są większe i częstsze niż przy nerwicach czy innych chorobach. Doprowadzają nierzadko do zakłócenia relacji z innymi i wycofania się chorego z życia społecznego.Mówiąc bardzo ogólnie, możemy wyróżnić dwa główne stany, które są charakterystyczne dla zaburzeń nastroju. Pierwszy nazwany jest manią, drugi – depresją. Najczęściej pacjenci doświadczają obu stanów występujących naprzemiennie z różną częstotliwością: od częstych zmian nastroju, nawet w ciągu dnia, godziny, sesji terapeutycznej; aż do długo utrzymujących się stanów, w tym wypadku, najczęściej depresji.

Psycholodzy i psychiatrzy zwracają uwagę na to, iż poważne zaburzenia nastroju występują niepokojąco często. Badania wskazują, iż chorych na zaburzenia afektywne jest około 10-20 razy więcej niż chorujących na przykład na schizofrenię.

ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

Ta obszerna grupa chorób obejmuje problemy zachowania, które różnią się miedzy sobą nasileniem i charakterem.  Nie są skutkiem bezpośredniej sytuacji stresowej, są raczej wynikiem rozwoju nieelastycznych i nieprawidłowych wzorców osobowości i zachowania. Prowadzą do uporczywych, źle przystosowanych sposobów funkcjonowania w relacjach z innymi w związku z czym chory przeżywa wiele trudności, smutku i złości, ale także niezrozumienia tego co się dzieje wokół. Charakterystyczne dla zaburzeń osobowości jest olbrzymie cierpienie, z którym zmaga się chory. Chorzy znajdują różne sposoby by sobie z nim radzić, występuje one pod różnymi postaciami; maskowane zachowaniami agresywnymi, samouszkodzeniami czy omnipotencją, czasem obarczają cierpieniem innych, czasem próbują się odciąć, nawet do takiego stopnia, że nie czują nic.

ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE

Pod nazwą zaburzenia psychotyczne rozumie się całe spektrum różnych chorób i ich objawów. Mogą to być objawy, które na pierwszy rzut oka są prawie niewidoczne tak jak na przykład urojeniowe myślenie, które może pojawiać się w pewnych określonych sytuacjach i ma niewielki wpływ na życie osobiste czy relacje chorego. W innych postaciach zaburzenia psychotyczne mogą destabilizować funkcjonowanie chorego w taki sposób, iż nie jest on w stanie chodzić do pracy z powodu odczuwania różnego rodzaju lęków lub poczucia prześladowania. W skrajnych sytuacjach zaburzenia psychotyczne mogą sprawić, iż chory potrzebuje stalej hospitalizacji. 

Wspólnym dla wszystkich zaburzeń psychotycznych jest utrata zainteresowania rzeczywistością zewnętrzną na rzecz rzeczywistości wewnętrznej, wycofanie się z chorego z życia i utrata kontaktu z rzeczywistością mogące prowadzić aż do skrajnych postaci autyzmu.

ZABURZENIA ODŻYWIANIA

Współcześnie dotykają dużą grupę ludzi. Przyczyny mogą być ulokowane w różnych obszarach. Mogą pochodzić ze spektrum zaburzeń psychotycznych ale także nerwicowych. Ważne jest dobre rozpoznanie i odpowiednia praca z chorym. Psychoterapie wglądowe dają najlepsze rezultaty w leczeniu tych zaburzeń.