PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY – KONSULTACJE

PSYCHOLOG DZIECIĘCY KATOWICE

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Konsultacja możliwa jest po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 603 925 085

W jaki sposób przebiegają konsultacje:

1. W pierwszej kolejności spotykam się z rodzicami dziecka lub nastolatka. Pierwsza, wstępna konsultacja skoncentrowana jest na poznaniu problemu z perspektywy rodziców, poznaniu historii dziecka, przebiegu rozwoju.

2. Kolejne spotkania (1-3) prowadzone są z dzieckiem lub nastolatkiem. Spotkania mają na celu poznanie perspektywy dziecka i jego samego. W pracy z małymi dziećmi odbywa się to na zasadzie obserwacji zachowania dziecka w czasie zabawy.

3. Po konsultacjach z dzieckiem spotykam się jeszcze raz z rodzicami. Omawiany jest punkt widzenia terapeuty oraz hipotezy powstałe po konsultacjach. Na tym spotkaniu zostaje podjęta decyzja co do ewentualnej terapii.

Konsultacje pozwalają na rozpoznanie problemu, objawów i postawienie hipotez na temat ich przyczyn oraz ustalenie najlepszej możliwej formy pomocy. Nie zawsze konsultacje muszą skończyć się terapią.